Algemene Voorwaarden Stef’s Salon

Op alle massagebehandelingen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

 • Ethiek en hygiëne staan bij Stef’s Salon hoog aangeschreven. Wij verwachten van onze cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
 • Stef’s Salon geeft geen erotische massages. Het wordt niet op prijs gesteld als dit tijdens een massage gevraagd wordt. Stef’s Salon behoudt zich het recht voor om de behandeling te staken en zal de betreffende cliënt voor toekomstige behandelingen weigeren.
 • Mobiele telefoons graag op stil of uitgeschakeld.
 • Roken in de behandelruimte is niet toegestaan.
 • Voor aanvang van een eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld over uw sportieve en medische verleden (anamnese).
 • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de masseur de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw arts hierin toestemt.
 • Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar, dan kunnen wij u vragen met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
 • Betalingen kunnen uitsluitend contant worden voldaan.
 • Een 5 of 10 rittenkaart is 1 jaar geldig na uitgiftedatum zoals vermeld op de kaart. (mits anders overeengekomen)
 • De 5 of 10 rittenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
 • Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade en of letsel als gevolg van het verzwijgen van medische informatie over bijvoorbeeld lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
 • Alle behandelingen die worden aangeboden door Stef’s Salon zijn geen medische behandelingen. Alle behandelingen op de behandeltafel zijn voor rust en ontspanning
 • Stef’s Salon behoudt zich het recht voor cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.
 • Gemaakte afspraken dient u minimaal 24 uur voor aanvang te annuleren. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden aan u doorberekend.
 • Bij het ondergaan van een massage accepteert u automatisch de algemene voorwaarden.
 • De algemene voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Stef’s Salon ten allen tijden worden gewijzigd.